Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

RAS: veilig

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID RAS06
Stelling De RAS past technische, organisatorische en procedurele beveiligingsmaatregelen toe, die gebaseerd zijn op de vastgestelde richtlijn en het vigerende beveiligingsbeleid.
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Toelichting rationale De technische beveiliging ondersteunt de integriteit en betrouwbaarheid van de toegang tot de RAS en de daarin aanwezige bronbestanden van de aangeboden software. De beveiliging van de aangeboden software zelf is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de software
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/04/01
Datum-afgevoerd 2015/04/01
Versiebeheer 150401 - Geen principe, maar ontwerpeis voor RAS-oplossing n.a.v. toepassing bestaande kaders op gebied van IB. Dit maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp van RAS.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
RAS: veilig Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt


EAR Online