Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

RAS: veilig

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDRAS06
StellingDe RAS past technische, organisatorische en procedurele beveiligingsmaatregelen toe, die gebaseerd zijn op de vastgestelde richtlijn en het vigerende beveiligingsbeleid.
InformatiseringsdomeinApplicatiediensten
Toelichting rationaleDe technische beveiliging ondersteunt de integriteit en betrouwbaarheid van de toegang tot de RAS en de daarin aanwezige bronbestanden van de aangeboden software. De beveiliging van de aangeboden software zelf is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van de software
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/04/01
Datum-afgevoerd2015/04/01
Versiebeheer150401 - Geen principe, maar ontwerpeis voor RAS-oplossing n.a.v. toepassing bestaande kaders op gebied van IB. Dit maakt deel uit van de oplossingsarchitectuur c.q. ontwerp van RAS.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
RAS: veiligRealiseert

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:11.