Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

GRC: selfservice

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID GRC01
Stelling Selfservice is kenmerkend voor het afnemen van diensten uit de GRC.
Toelichting rationale De gebruiker van de dienst dient in staat te zijn om zonder directe tussenkomst van een ICT-medewerker/afdeling direct te kunnen beschikken over de verschillende diensten die voor hem/haar beschikbaar zijn. .
Toelichting implicaties Helder moet zijn welke rol iemand vervult, want de rol die wordt vervuld bepaalt welke diensten beschikbaar zijn voor afname.Op deze manier komt software beschikbaar via een enterprise appstore
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/05/19
Datum-afgevoerd 2015/05/19
Versiebeheer 150519 - Principe is als implicatie ondergebracht in principe WPD02.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
GRC: selfservice Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online