Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Sourcing Besparen op kosten door slimme sourcing

Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.


Eigenschappen

ID Sourcing01
Stelling De Rijksdienst kiest de best mogelijke sourcingmix voor haar informatiseringfunctie en informatievoorziening.
Toelichting rationale De ervaring wereldwijd leert dat zonder meer outsourcen van taken doorgaans niet leidt tot besparingen maar juist tot kostenverhoging. Kostenbesparingen bereiken we eerder met een goede mix van oplossingen voor sourcing.
Toelichting implicaties
  • Business case is nodig voor elke beslissing tot sourcing
  • Businesscase regelmatig herijken bij voortgang in het sourcingstraject.
  • Generieke ICT voorzieningen gebundeld uitvoeren binnen verzorgingsgebieden door gespecialiseerde interne ICT-dienstverleners.
  • Zorg dat de te sourcen dienst of activiteit ook sourcebaar is.
Beschrijving

Generieke ICT-diensten zijn gegroepeerd in zeven kavels. De kavelindeling is gebaseerd op de Enterprise Architectuur van de Rijksdienst. Organisaties sluiten hier altijd op aan.

Sourcebaarheid van I-producten of –diensten wordt beter door gebruik te maken van standaard producten en diensten. Daarvan afwijken is alleen mogelijk bij zwaarwegende argumenten en met goedkeuring van de CIO Rijk.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/09/01
Versiebeheer 150901 - Integrale beschrijvingen omgezet naar juiste componenten in stelling, rationale en implicaties. Alles met behoud van de betekenis zoals beschreven in Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk.


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Sourcing Besparen op kosten door slimme sourcing Geabstraheerd van bron
Sourcing Besparen op kosten door slimme sourcing Realiseert


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online