Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk
Beschrijving kort Afwegingskader voor de sourcing van generieke IT-voorzieningen van het Rijk.
Beschrijving

Om gezamenlijk te profiteren van de voordelen binnen het rijk wordt de rijksinfrastructuur vanuit het perspectief van één concern georganiseerd. De rijksdienst legt op het gebied van sourcing van generieke I-diensten de prioriteit bij de volgende doelen, de sourcingsspeerpunten:

 • Besparen op kosten door slimme sourcing;
 • Helder onderscheid tussen kerntaken en perifere taken;
 • Concentratie van de uitvoering van generieke perifere I-diensten;
 • Een eenduidig en transparant keuzeproces;
 • Professionele besturing van sourcing;
 • Informatiebeveiliging: vertrouwen en beveiliging;
 • Van uitbesteden van taken naar afnemen van diensten.
Toelichting

De sourcingsspeerpunten van de rijksdienst zijn vertaald in praktisch toepasbare, gezamenlijke sourcingsprincipes. De sourcingsprincipes vormen als het ware het spelreglement voor de rijksbrede sourcing op generieke ICT.

 • Het sourcingsafwegingskader wordt verplicht toegepast op de generieke ICT en die gemeenschappelijke ICT waarvan zeer waarschijnlijk is dat deze op termijn generiek wordt. Het staat ministeries vrij het afwegingskader toe te passen op specifieke of gemeenschappelijke ICT;
 • Het sourcingsafwegingskader wordt toegepast op sourcingstrajecten voorafgaande aan een aanbesteding dan wel voordat tot uitvoering wordt overgegaan;
 • Strategische sourcingsafwegingen t.a.v. generieke (of generiek te verklaren) ICT moeten in CIO-beraad worden gemaakt, daarbij zal ook het sourcingsafwegingskader worden toegepast;
 • De sourcing van generieke ICT wordt uitgevoerd door de strategische partners;
 • Het sourcingsafwegingskader wordt eenmaal per jaar geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd.
Publicatiedatum 2012-05-09
Organisatie DGOO
Type Bron Beleidskader
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) Document Afwegingskader sourcing ICT binnen het Rijk
Informatiseringsdomein Inkoop


Elementrelaties

Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Sourcing Besparen op kosten door slimme sourcing Geabstraheerd van bron Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk
Sourcing Concentratie van de uitvoering van generieke perifere I-diensten Geabstraheerd van bron Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk
Sourcing Een eenduidig en transparant keuzeproces Geabstraheerd van bron Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk
Sourcing Helder onderscheid tussen kerntaken en perifere taken Geabstraheerd van bron Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk
Sourcing Informatiebeveiliging: vertrouwen en beveiliging Geabstraheerd van bron Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk
Sourcing Professionele besturing van sourcing Geabstraheerd van bron Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk
Sourcing Van uitbesteden van taken naar afnemen van diensten Geabstraheerd van bron Sourcingsafwegingskader binnen het Rijk
EAR Online