Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Sourcing Informatiebeveiliging: vertrouwen en beveiliging

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

IDSourcing06
StellingInformatiebeveiliging: vertrouwen en beveiliging
InformatiseringsdomeinSourcing
BeschrijvingHet Rijk voert actief risicomanagement t.a.v. de risico’s die ontstaan uit de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer:

Informatiebeveiliging is en blijft een verantwoordelijkheid van het lijnmanagement. Het primaire uitgangspunt voor informatiebeveiliging is en blijft risicomanagement. De klassieke informatiebeveiligingsaanpak waarbij inperking van mogelijkheden de boventoon voert maakt plaats voor veilig faciliteren. Methoden voor rubricering en continue evaluatie ervan zijn hanteerbaar om onder- en overrubricering te voorkomen. Naast aandacht voor netwerkbeveiliging meer aandacht voor gegevensbeveiliging. Verantwoord en bewust gedrag van mensen is essentieel voor een goede informatiebeveiliging Kaders en maatregelen die overheidsbreed zijn afgesproken zijn leidend. Kennis en expertise zijn essentieel voor een toekomstvaste informatiebeveiliging en moeten (centraal) geborgd worden

Informatiebeveiliging vereist een integrale aanpak
StatusAfgevoerd
Datum-geldig-vanaf2014/02/01
Datum-laatste-wijziging2015/09/01
Datum-afgevoerd2015/09/01
VersiebeheerDe tekst van dit 'principe' betreft een opsomming c.q. toepassing van beveiligingsprincipes voor het aandachtsgebied sourcing. Het is geen zelfstandig principe, evenmin omvat de tekst principes waarin het aandachtsgebied Informatiebeveiliging nog niet in voorziet. Om die reden vervalt deze tekst als principe.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Sourcing Informatiebeveiliging: vertrouwen en beveiligingGeabstraheerd van bron

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:13.