Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Sourcing Informatiebeveiliging: vertrouwen en beveiliging

"Sourcing" komt niet voor in de lijst (I-domein totaal, Werkplekdiensten, Toegangsdiensten, Applicatiediensten, Documentdiensten, Gegevensdiensten, Connectdiensten, Datacenterdiensten, Webdiensten, Inkoop, ...) met mogelijke waarden voor de eigenschap "Informatiseringsdomein".
 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID Sourcing06
Stelling Informatiebeveiliging: vertrouwen en beveiliging
Informatiseringsdomein Sourcing
Beschrijving Het Rijk voert actief risicomanagement t.a.v. de risico’s die ontstaan uit de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer:

Informatiebeveiliging is en blijft een verantwoordelijkheid van het lijnmanagement. Het primaire uitgangspunt voor informatiebeveiliging is en blijft risicomanagement. De klassieke informatiebeveiligingsaanpak waarbij inperking van mogelijkheden de boventoon voert maakt plaats voor veilig faciliteren. Methoden voor rubricering en continue evaluatie ervan zijn hanteerbaar om onder- en overrubricering te voorkomen. Naast aandacht voor netwerkbeveiliging meer aandacht voor gegevensbeveiliging. Verantwoord en bewust gedrag van mensen is essentieel voor een goede informatiebeveiliging Kaders en maatregelen die overheidsbreed zijn afgesproken zijn leidend. Kennis en expertise zijn essentieel voor een toekomstvaste informatiebeveiliging en moeten (centraal) geborgd worden

Informatiebeveiliging vereist een integrale aanpak
Status Afgevoerd
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2015/09/01
Datum-afgevoerd 2015/09/01
Versiebeheer De tekst van dit 'principe' betreft een opsomming c.q. toepassing van beveiligingsprincipes voor het aandachtsgebied sourcing. Het is geen zelfstandig principe, evenmin omvat de tekst principes waarin het aandachtsgebied Informatiebeveiliging nog niet in voorziet. Om die reden vervalt deze tekst als principe.

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Sourcing Informatiebeveiliging: vertrouwen en beveiliging Geabstraheerd van bron

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online