Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Informatiseringsdomein Applicatiediensten

Versie door EARbot (overleg | bijdragen) op 17 jun 2015 om 04:06
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
de figuur toont aan over welk van de 7 informatiseringsdomeinen deze pagina gaat: Applicatiediensten
Applilcatiediensten

Omschrijving van het domein

Applicatiediensten zijn informatiediensten die applicaties van het Rijk leveren en die niet worden geleverd binnen één van de andere informatiseringdomeinen.

Voor veel processen zijn specifieke applicaties ontwikkeld en in gebruik. Maatwerk vaak. Bij de meeste standaardwerkzaamheden zijn standaardapplicaties in gebruik. In de praktijk blijkt dat verschillende standaardapplicaties voor hetzelfde werk worden gebruikt. Deze diversiteit is een obstakel bij het uitwisselen van gegevens en bestanden. Ze beperkt de samenwerking. Het gebruik van verschillende applicaties voor één en dezelfde functionaliteit is ook minder efficiënt voor ondersteuning en beheer. Daarbij kost het extra geld. Aangezien een deel van de benodigde functies vaak minder specifiek is (denk aan scannen van documenten, het opvragen van gegevens uit andere systemen) is er de noodzaak om een service georiënteerde ontwikkeling van maatwerkapplicaties. De ontwikkeling en invoering van een Rijksapplicatieportfolio is een effectief middel om tot standaardisatie te komen. Er vinden steeds meer ontwikkelingen op dit terrein plaats. Zo worden applicatiediensten aangeboden via een server of de Cloud. Te denken valt aan:

  • DWR Samenwerkingsfunctionaliteit (DWR-SWF)
  • Managementinformatie (EIS)
  • Programma- en projectbeheersing (Rijks ICT-dashboard)
  • Klantmanagement (CRM)
  • Procesmanagement (WFM/BPM)

De functionele doelarchitectuur DWR en de doelarchitecturen Rijks Application Store (RAS) en DWR-Zoeken

De doelarchitecturen RAS en DWR-Zoeken en de functionele doelarchitectuur DWR zijn nauw gelieerd met het informatiseringsdomein Applicatiediensten. Het eindbeeld is dat de Rijksdienst over een duidelijk en overzichtelijk applicatielandschap van kleine en wendbare voorzieningen beschikt. Voorzieningen die elkaar aanvullen en elkaar niet overlappen. Ook is dan precies bekend wie ze gebruiken en waarom. Geen gebruik van verschillende applicaties voor één en dezelfde functionaliteit. Nieuw ontwikkelde of gekochte applicaties moeten rijksbreed bruikbaar zijn. Applicaties die worden aangeschaft moeten passen in het applicatielandschap van de Rijksdienst en interoperabiliteit, gastgebruik en mobiliteit moet met applicaties mogelijk zijn. Een doelarchitectuur Applicatiediensten die er nog niet is maar waaraan wel behoefte is kan mogelijk dit eindbeeld realiseren.

Principes, Standaarden en I-diensten

Onderstaande tabel toont de principes, standaarden en informatiseringsdiensten (bouwstenen) rond applicatiediensten, die in diverse (doel)architecturen en registers voor dit domein zijn opgenomen.

Principes en afspraken Standaarden I-diensten

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 17 jun 2015 om 04:06.