Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Rijkshuisstijl

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Rijkshuisstijl
Beschrijving De Rijksoverheid werkt aan herkenbaarheid, eenduidigheid en toegankelijkheid. Daarom hebben we één logo gekregen, daarom ook één website, daarom ook een gezamenlijke Arbeidsmarktcommunicatie. Missie en motto onderstrepen waar de eenduidige Rijksoverheid voor staat. Ze geven het rijkslogo een inhoudelijke lading. De missie verwoordt wat alle organisaties van de Rijksoverheid bindt. Op 4 juli 2007 besloot de ministerraad dat alle organisaties die rechtstreeks onder ministeriële verantwoordelijkheid vallen, binnen drie jaar het rijkslogo en de bijbehorende huisstijl gaan dragen.
Toelichting De grote verscheidenheid aan logo's door de diverse overheidsinstanties leidde voor burgers en bedrijven tot onherkenbaarheid en verwarring. Mensen zagen door de bomen het bos niet meer; rijksoverheidorganisaties positioneerden zich eerder ten opzichte van elkaar (als 'concurrenten') dan mét elkaar. Die benadering versterkte het gangbare beeld van verkokering, zorgde voor verwarring bij een groeiende groep mensen over taken en rollen van de Rijksoverheid en maakte de communicatie relatief ineffectief en inefficiënt.
Interne informatie Media:PDC Generieke ICT-diensten 2015 1.0 Verzorgingsgebied TBGI.pdf
Externe informatie http://www.rijkshuisstijl.nl/, http://www.communicatierijk.nl/vakkennis/r/rijkswebsites-verplichte-richtlijnen/inhoud/rijkshuisstijl-online
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online