Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

RAS

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Rijks Application Store
Beschrijving

De RijksAppStore (RAS) is een centrale, digitale winkel voor smartphone of tablet van waaruit zakelijke apps gedownload kunnen worden. Via de RAS kan men beschikken over handige en/of informatieve apps die helpen altijd en overal te kunnen werken. De RAS is ontwikkeld om zakelijke apps via een eigen beveiligde, digitale omgeving aan rijksambtenaren aan te bieden. Voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken is optimale inzet van mobiele technologie essentieel. Doelgroep van de RAS bestaat uit alle rijksambtenaren voorzien van een mobile device uitgeleverd vanuit de rijksoverheid.

Zie ook Producten- en Dienstencatalogus generieke ICT-dienstverlening 2015.
Toelichting

April 2014: De ICCIO* stelt de RAS vast en daarmee is de proof of concept ten einde. De RAS wordt beschikbaar gesteld als Generieke ICT-dienst en wordt in groeiperspectief verder ontwikkeld. Dat wil zeggen dat in eerste instantie medewerkers die managed tablets gebruiken met Good software er gebruik van kunnen maken. Separaat overleg tussen SSC-I, SSC-Haaglanden, VenJ, OCW en VWS volgt. In de doorontwikkeling van de RAS wordt de Belastingdienst nauw betrokken. (*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)

Voorlopig is de RAS door deze besluitvorming uitsluitend te gebruiken door medewerkers in het bezit van het programma ‘GOOD’ op hun mobiele apparaat in het verzorgingsgebied van SSC-ICT Haaglanden voor de ministeries van IenM, BZK, VWS, SZW, VenJ en het verzorgingsgebied van DJI/SSC-I.
Externe informatie http://portal.rp.rijksweb.nl/irj/portal/?NavigationTarget=HLPFS://cisrijksportaal/cisfacilitair/cisicteninformatievoorziening_1/cisrijksapplicationstore__ras_2/cisrijksapplicationstore__ras_2&NavigationContext=HLPFS://cisrijksportaal/cisfacilitair/cisic
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Type functionaris medewerker
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online