Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

NL LOM

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

Beschrijving In deze afspraak staat beschreven welke metadata toegekend moeten worden aan educatieve content om de vindbaarheid en vergelijkbaarheid te vergroten. Metadata beschrijven de kenmerken van leerobjecten. Deze afspraak is gemaakt voor de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs.
Toelichting Gebruik de standaard bij implementatie van ICT systemen voor publiceren en vindbaar maken van onderwijsmateriaal.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/nl-lom
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder Onderwijsdomein
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Beheerder EduStandaard
Vastgesteld door College Standaardisatie


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online