Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

E-portfolio NL

 
Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.

Eigenschappen

ID E-portfolio
Beschrijving NTA 2035 E-portfolio NL is een toepassingsprofiel voor studenten en werknemers bij Nederlandse organisaties, van de internationale IMS ePortfolio specificatie. Hiermee kunnen de competenties van een individu worden bijgehouden. Het voordeel van deze standaard is dat de student/lerende medewerker zijn profiel mee kan nemen naar verschillende organisaties.
Toepassing Informatiesystemen voor loopbaanontwikkeling en competenties van personen
Toelichting De verplichting geldt bij een investering in een systeem of dienst dat wordt gebruik om de loopbaanontwikkeling en competenties van bijvoorbeeld personeel bij te houden en te beheren.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/e-portfolio-nl
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Uitwisseling
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder HRM-domein
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Beheerder NEN
Vastgesteld door Forum standaardisatie

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt

Onderwijs en Werk

EAR Online