Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Tool Functiegebouw Rijk

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Tool Functiegebouw Rijk
Beschrijving Met dit instrument wordt op aantrekkelijke wijze duidelijk welke functies er binnen de Rijksdienst zijn, wat deze inhouden in termen van resultaten en gedrag en welke kwaliteiten daarvoor gevraagd worden.
Externe informatie http://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/wat
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Type functionaris medewerker
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Tool Functiegebouw Rijk Ondersteunt bedrijfsfunctie
Tool Functiegebouw Rijk Realiseert principe


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt

Is een tool, en dus wellicht geen bouwsteen?

EAR Online