Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

JCDR

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID JCDR
Beschrijving De standaard Juriconnect Decentrale Regelgeving (JCDR) biedt een eenduidige manier van verwijzen naar (onderdelen van) decentrale regelgeving waarmee de interoperabiliteit van juridische documenten en systemen die veel verwijzingen kennen naar decentrale regelgeving wordt bevorderd
Toelichting De standaard JCDR is bedoeld voor identificatie van decentrale regelgeving en een gestandaardiseerde manier van elektronisch verwijzen met het doel de informatie met anderen te delen. De standaard is derhalve verplicht voor websites die verwijzen naar decentrale regelgeving.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/jcdr
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Beheerder Juriconnect


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online