Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

ECLI

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID ECLI
Beschrijving

Met de standaard European Case Law Identifier kunnen:

  1. alle rechterlijke uitspraken in de Europese Unie (zowel van nationale als van Europese gerechten) worden voorzien van een gelijkaardige, unieke en persistente identifier. Deze identifier kan worden gebruikt voor identificatie en citatie van rechterlijke uitspraken en derhalve om deze te vinden in binnenlandse of, buitenlandse, Europese of internationale jurisprudentiedatabanken.
  2. alle rechterlijke uitspraken worden voorzien van uniforme metadata, gebaseerd op de Dublin Core standaard. Het zoeken van uitspraken in allerlei databanken worden daardoor gefaciliteerd.
Toelichting De standaard ECLI is verplicht voor websites waarop wordt verwezen naar rechterlijke uitspraken.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/ecli
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Beheerder Juriconnect


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online