Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Rijksmarktplaats

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Rijksmarktplaats
Beschrijving

De rijksmarktplaats is de digitale etalage waar gebruikt (kantoor)meubilair van de rijksoverheid via internet aan rijksoverheden wordt aangeboden.

Het meubilair is gratis. Het is in goede staat en voldoet uiteraard aan de wettelijke arbo-eisen en criteria van de rijksoverheid.
Toelichting

Rijksmarktplaats is voor rijksambtenaren bereikbaar via rijksweb en is niet bedoeld voor particuliere en/of individuele doeleinden.

Reserveren en/of bestellen kan alleen door daartoe bevoegde rijksambtenaren.
Externe informatie http://rijksmarktplaats.rijksweb.nl/
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Type functionaris inkoper
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Rijksmarktplaats Ondersteunt bedrijfsfunctie
Rijksmarktplaats Realiseert principe


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online