Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Platform Rijksoverheid Online

Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).


Eigenschappen

ID Platform Rijksoverheid. Online
Beschrijving Technisch webplatform voor toepassing van CMS, Multichannel, Zoekmachine, Open Data koppeling, RSS, Nieuwsbrief. Meer informatie is alleen nog verkrijgbaar via Rijksportaal
Toelichting Platform Rijksoverheid Online
Externe informatie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/overheidscommunicatie/eisen-aan-websites-rijksoverheid
Architectuurcomponent Applicaties
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Applicatiediensten
Type functionaris alle Rijksambtenaren
Intern - Extern Intern, Extern
Status Vastgesteld


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt

klinkt als system integrator en lijkt meer op een infrastructuur component/ dienst

EAR Online