Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Vertrouwelijk

Kennismodel Kennismodel EAR
Type String
Geldige waarden Ja, Nee
Meerdere waarden toegestaan Nee
Weergave op invulformulieren Checkbox
Defaultwaarde
Toelichting Is de informatie vertrouwelijk of niet?
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


  • Bron
  • Eigenschap:Vertrouwelijk

Uitleg over de eigenschap

Geeft aan of bepaalde informatie wel of niet vertrouwelijk is. Vertrouwelijke informatie wordt alleen beschikbaar gesteld via de Samenwerkingsfaciliteit op Rijksweb.

Gebruikt door

  • Bron (Strategisch bronmateriaal)

Afstemming NORA

NORA heeft geen overeenkomstige eigenschap benoemd.

EAR Online