Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Architectuurgids SSA

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Architectuurgids SSA
Beschrijving Architectuurgids Shared Services Architectuur
Toelichting De SSA v.2 voorziet in een betrouwbare en schaalbare ICT-infrastructuur. Er wordt gebruik gemaakt van modulaire en gestandaardiseerde bouwstenen. De bouwstenen zijn geschikt voor een deelbaar gebruik. Dit maakt een gemeenschappelijk gebruik door verschillende afnemers mogelijk. Ook kunnen de bouwstenen worden toegepast als gedeelde componenten in Rijksbrede diensten. In dat geval is sprake van een generieke toepassing van de bouwstenen. Om de beschikbaarheid en kwaliteit van de diensten te borgen beschrijft de SSA v.2 richtlijnen voor de inrichting van de infrastructuur en de bouwstenen ten aanzien van risico- en impactbeheersing.
Publicatiedatum 2018-03-13T03:07:05
Organisatie BZK
Type Bron Overig
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Interne informatie Media:Architectuurgids SSA v.2 (1.0).pdf


Elementrelaties

Architectuurgids SSA legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online