Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

ID Kwaliteit Rijksoverheidswebsites (Besluit)
Beschrijving Op 30 juni 2006 heeft de Ministerraad het Besluit Kwaliteit Rijksoverheidswebsites vastgesteld. In de bijlage van het Besluit is aangegeven aan welke eisen nieuwe websites van de rijksoverheid bij oplevering dienen te voldoen. Deze eisen zijn gelijk aan alle huidige Webrichtlijnen, aangevuld met de eis “Bouw een website volgens de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 1.0) van het W3C”.
Publicatiedatum 2006/07/07
Type Bron Afspraak
Status Afgevoerd
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2006-136-p23-SC75949.html
Informatiseringsdomein Applicatiediensten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online