Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst (BVR)

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDBVR - Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst
BeschrijvingIn het BVR worden de verantwoordelijkheden voor de integrale beveiliging van de Rijksdienst beschreven. Wet- & Regelgeving is beleidsverantwoordelijk en verantwoordelijk voor de inrichting en werking van de organisatie van de beveiliging van de Rijksdienst.
ToelichtingWet- & Regelgeving is beleidsverantwoordelijk en verantwoordelijk voor de inrichting en werking van de organisatie van de beveiliging van de Rijksdienst.
Publicatiedatum2013/06/01
Type BronAfspraak
StatusVastgesteld
VertrouwelijkNee
Externe informatie (t)Tekst Beveiligingsvoorschrift Rijk
InformatiseringsdomeinI-domein totaal

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.