Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst (BVR)

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID BVR - Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst
Beschrijving In het BVR worden de verantwoordelijkheden voor de integrale beveiliging van de Rijksdienst beschreven. Wet- & Regelgeving is beleidsverantwoordelijk en verantwoordelijk voor de inrichting en werking van de organisatie van de beveiliging van de Rijksdienst.
Toelichting Wet- & Regelgeving is beleidsverantwoordelijk en verantwoordelijk voor de inrichting en werking van de organisatie van de beveiliging van de Rijksdienst.
Publicatiedatum 2013-06-01
Type Bron Afspraak
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t) Tekst Beveiligingsvoorschrift Rijk
Informatiseringsdomein I-domein totaal


Elementrelaties

Beveiligingsvoorschrift Rijksdienst (BVR) legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online