Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

BIR - Operationele Handreiking vs. 1.0

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

ID BIR - Operationele Handreiking 1.0
Beschrijving Deze versie van de Operationele baseline bouwt voort op het succes van de operationele baseline DWR en bevat alleen IT patronen. De overige onderwerpen uit de ISO-27002, waaruit procedurele patronen of operationele richtlijnen samengesteld kunnen worden, volgen in nieuwe versies van deze baseline. Het tactische deel van de BIR wordt in deze versie nog niet volledig gedekt door de operationele baseline.
Toelichting De patronen in dit document zijn goede voorbeelden voor het realiseren van beveiligingsfuncties in ICT omgevingen. Het gaat om voorbeelden, “best practices”. Het is niet verplicht om deze patronen te volgen maar ze leiden wel tot een goede manier van invullen van de BIR TNK. Daarnaast bevat de BIR TNK veel normen die niet geraakt worden door deze patronen. Het blijft dus nodig om een toets te doen op de normen uit de BIR TNK.
Publicatiedatum 2013/10/30
Type Bron Overig
Status Afgevoerd
Vertrouwelijk Nee
Interne informatie Media: BIR Operationele Handreiking v1 0.pdf

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt

Deze pagina is geïntegreerd met BIR-Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst.

EAR Online