Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

BIR - Quick Scan v10-1

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

ID BIR - Quick Scan
Beschrijving De BIR beschrijft het minimale beveiligingsniveau waaraan elk systeem binnen de rijksoverheid moet voldoen. Voor elk informatiesysteem moeten dus minimaal de beveiligingsmaatregelen uit de BIR geïmplementeerd worden. De QuickScan BIR is bedoeld als instrument om te bepalen of de risico’s voor een proces met ondersteunende systemen voldoende door de BIR worden afgedekt. Als dit niet het geval is dan moet met een aanvullende risicoanalyse vastgesteld worden welke extra beveiligingsmaatregelen nodig zijn. Deze aanvullende risicoanalyse maakt geen onderdeel uit van de QuickScan BIR.
Publicatiedatum 2014/01/21
Type Bron Overig
Status Afgevoerd
Vertrouwelijk Nee
Interne informatie Media:04. B QuickScan BIR 20140121 v10-1-.pdf

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt

Deze pagina is geïntegreerd met BIR-Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst.

EAR Online