Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

BIR - Quick Scan v10-1

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDBIR - Quick Scan
BeschrijvingDe BIR beschrijft het minimale beveiligingsniveau waaraan elk systeem binnen de rijksoverheid moet voldoen. Voor elk informatiesysteem moeten dus minimaal de beveiligingsmaatregelen uit de BIR geïmplementeerd worden. De QuickScan BIR is bedoeld als instrument om te bepalen of de risico’s voor een proces met ondersteunende systemen voldoende door de BIR worden afgedekt. Als dit niet het geval is dan moet met een aanvullende risicoanalyse vastgesteld worden welke extra beveiligingsmaatregelen nodig zijn. Deze aanvullende risicoanalyse maakt geen onderdeel uit van de QuickScan BIR.
Publicatiedatum2014/01/21
Type BronOverig
StatusAfgevoerd
VertrouwelijkNee
Interne informatieMedia:04. B QuickScan BIR 20140121 v10-1-.pdf

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is geïntegreerd met BIR-Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.