Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Beleidskader samenwerkfunctionaliteit

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDSamenwerkfunctionaliteit (Beleidskader)
BeschrijvingBestaande wet- en regelgeving (Archiefwet, Wet openbaarheid bestuur, etc.) bepaalt of (het beheer van) informatie onderdeel is van de informatiehuishouding van het Rijk. Als dat zo is dan vallen bewerkingen (bijv. het delen van informatie) van deze informatie onder de verantwoordelijkheid van het Rijk. Er moeten waarborgen getroffen worden ten aanzien van bijvoorbeeld de beveiliging, privacy en herleidbaarheid van besluitvorming. Dit heeft dus invloed op de ontwikkeling van voorzieningen waarmee informatie gedeeld wordt.

Om de ontwikkeling van een samenwerkfunctionaliteit te kunnen sturen wordt onderscheid gemaakt op basis van de mate van openbaarheid van informatie:

  1. Openbaar: informatie die zonder enige beperking gedeeld kan worden met iedereen zowel binnen als buiten de rijksdienst; deze informatie valt niet onder het regime van de WOB, noch van de Archiefwet;
  2. Niet openbaar (t/m depv): besloten en/ of vertrouwelijke informatie die zowel binnen als buiten de Rijksdienst kan worden gedeeld met een specifieke groep mensen, bijvoorbeeld als onderdeel van een beleidsvoorbereidingsproces; deze informatie valt onder het regime van de WOB en de Archiefwet;
  3. Bijzondere informatie (stg): geheime informatie die conform het VIR-BI slechts met een specifieke groep mensen gedeeld kan worden.
Iedere categorie vraagt om een andere manier van inrichten van de voorziening. Niet openbare informatie moet in ieder geval altijd voldoen aan de eisen die vanuit bestaande wet- en regelgeving ingegeven worden. Het Rijk houdt controle over de servicelevels en beveiligingsvraagstukken bij de ontwikkeling van een samenwerkfunctionaliteit.
Publicatiedatum2011/11/15
OrganisatieDGOO (vh DGOBR)
Type BronAfspraak
StatusVastgesteld
VertrouwelijkNee
Externe informatie (t) Document beleidskader SWF
InformatiseringsdomeinApplicatiediensten, Documentdiensten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.