Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

DWR-Zoeken (Programma van eisen)

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDDWR-Zoeken (Programma van eisen)
BeschrijvingHet programma van eisen voor DWR-Zoeken bevat de eisen waaraan dé standaard generieke zoekdienst van het Rijk voor het zoeken en vinden van interne en externe informatie in digitale bronnen moet voldoen. Dit document beschrijft de functionele eisen van de gebruiker, de eisen ten behoeve van het (technisch en functioneel) beheer, de technische eisen en de eisen die worden gesteld aan de leverancier met als doel het op solide wijze selecteren van leverancier(s) en product(en) voor de realisatie en het toekomstig beheer van DWR-Zoeken.Daarnaast vormt het programma van eisen een fundament voor verdere uitwerking in een functioneel en technisch ontwerp en biedt het houvast voor de inrichting van het beheer van DWR-Zoeken.
ToelichtingOnderliggend programma van eisen is gebaseerd op de Doelarchitectuur DWR-Zoeken. De Doelarchitectuur DWR-Zoeken, dat het kader vormt voor DWR-Zoeken, beschrijft:
  • de huidige situatie bij het Rijk met betrekking tot Zoeken en Vinden;
  • de toekomstige situatie aan de hand van een beschrijving van persona’s en principes (richtinggevende uitspraken) en;
  • een roadmap waarin de te nemen stappen om de toekomstige situatie te realiseren worden beschreven
De doelarchitectuur DWR-Zoeken sluit aan bij de uitgangspunten uit de Functionele Doelarchitectuur DWR. Zowel de doelarchitectuur DWR-Zoeken als ook het programma van eisen is met een brede vertegenwoordiging van het Rijk tot stand gebracht, d.w.z.: gebruikers vanuit diverse departementen, (technisch en functioneel) beheerders, superusers, informatiespecialisten en architecten. De doelarchitectuur DWR-Zoeken en het programma van eisen vormen tezamen het fundament voor DWR-Zoeken, d.w.z.: de uitgangspunten voor DWR-Zoeken ten aanzien realisatie, beheer en governance.
Publicatiedatum2013/05/14
Type BronBeleidskader
StatusAfgevoerd
VertrouwelijkNee
Externe informatie (t)Media:Programma van eisen DWR-Zoeken - Definitief.pdf
InformatiseringsdomeinApplicatiediensten, Documentdiensten, Gegevensdiensten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is geïntegreerd met Doelarchitectuur DWR-Zoeken.

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.