Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

DWR Functionele Doelarchitectuur

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDDWR (functionele doelarchitectuur)
BeschrijvingDoel van de functionele doelarchitectuur is om bestuurders binnen de rijksdienst op het i-domein (CIO’s en CIO-Beraad) zicht te bieden op de functionele situatie zoals die in 2015/2016 ontstaat.

Daarnaast wordt in dit document aangegeven welke issues de komende tijd aandacht en energie vragen van de bestuurders en wordt aangegeven welke besluiten nu genomen moeten worden om ook daadwerkelijk het functionele beeld te bereiken. Het gaat om de volgende onderwerpen:

  1. de noodzakelijkheid van een nieuw werkplekconcept;
  2. de noodzakelijkheid om eisen te stellen aan applicaties (o.a. om hergebruik mogelijk te maken);
  3. herijking c.q. accentverplaatsing informatiebeveiliging;
  4. de noodzakelijke helderheid rondom “consolidatie” of “federeren”;
  5. connectivity, datacommunicatie, netwerkaansluitingen;
  6. identity- en accessmanagement (programma toegang).


Zij vormen de topprioriteiten. Omdat ze randvoorwaardelijk zijn. Omdat ze moeilijk en complex zijn. Omdat de ICT-specialisten op die gebieden de aandacht, energie en sturing van bestuurders absoluut nodig hebben. Kernpunten zijn het ontkoppelen van gebruikersapparaten en functionaliteit: zero footprint werkplekken en voor applicaties de service gerichte architectuur

Deze functionele doelarchitectuur DWR is onderdeel van de Enterprise Architectuur rijksdienst (i.o.) en bestrijkt verschillende I-domeinen, waarbij het zwaartepunt ligt op de I-domeinen ‘Werkplekdiensten’ en ‘Applicatiediensten’.
Publicatiedatum2012/12/12
Type BronAfspraak
StatusAfgevoerd
VertrouwelijkNee
Externe informatie (t) Document Functionele Doelarchitectuur DWR
InformatiseringsdomeinWerkplekdiensten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Vaststelling Digitale Werkomgeving Rijksdienst (Doel)Geabstraheerd van bronDWR Functionele Doelarchitectuur

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:07.