Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Directie I-Rijk - inrichting

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Directie I-Rijk, inrichting
Beschrijving

Besluitvorming m.b.t. de verbeterde inrichting van sturing en beleid op informatievoorziening bij het Rijk. De rol van de minister van BZK daarin betreft naast de verantwoordelijk voor de ICT-projecten binnen het eigen ministerie, een rijksbrede systeemverantwoordelijkheid, met als speerpunten:

  • kwaliteit van de aansturing van grote ICT-projecten;
  • de kwaliteit van de I-kolom binnen de ministeries;
  • verbetering van de kwaliteit van het opdrachtgeverschap.
Toelichting

Concrete normen/generieke afspraken:

  • Op ministerie van BZK is het directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering. Deze directie (DGOBR). Daarbinnen valt de directie Informatiserings beleid (DIR). Deze directie richt zich, behalve op gezamenlijke programma’s in de bedrijfsvoering van de ministeries, ook op de bevordering van de kwaliteit van de I-kolom binnen de ministeries en de kwaliteit van de aansturing van grote ICT-projecten.
  • De Directie Informatiseringsbeleid Rijk van het ministerie van BZK ondersteunt via een website met kennisproducten. Daar worden beschikbare best practices, kennisproducten, toetsen en tools ter ondersteuning van het maken van een projectplan gedeeld.
  • De Directie Informatiseringsbeleid Rijksdienst van BZK is verantwoordelijk voor de realisatie, de borging, het onderhoud en het verder ontwikkelen en toepassen van de rijksbrede architectuur en specifieke architectuurinstrumenten. Voor overheidsorganisaties is het principe ‘pas-toe-of-leg-uit’ voor open standaarden al verplicht volgens het kabinetsbeleid aangaande het Actieplan Nederland Open in Verbinding. BZK is ook verantwoordelijk voor afspraken voor rijksdiensten ten aanzien van het Voorschrift Informatiebeveiliging (VIR), de Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid (samen met de minister van OCW), de DWR (Digitale werkomgeving Rijk) standaarden en het Normenkader Informatiebeveiliging Rijksweb en Haagse Ring.
Publicatiedatum 2008-06-26
Organisatie Ministerie van BZK, DGOBR, Directie Informatiseringsbeleid Rijk (DIR)
Type Bron Afspraak
Status Vastgesteld
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t)


Elementrelaties

Directie I-Rijk - inrichting legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online