Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Directie I-Rijk - inrichting

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDDirectie I-Rijk, inrichting
BeschrijvingBesluitvorming m.b.t. de verbeterde inrichting van sturing en beleid op informatievoorziening bij het Rijk. De rol van de minister van BZK daarin betreft naast de verantwoordelijk voor de ICT-projecten binnen het eigen ministerie, een rijksbrede systeemverantwoordelijkheid, met als speerpunten:
 • kwaliteit van de aansturing van grote ICT-projecten;
 • de kwaliteit van de I-kolom binnen de ministeries;
 • verbetering van de kwaliteit van het opdrachtgeverschap.
ToelichtingConcrete normen/generieke afspraken:
 • Op ministerie van BZK is het directoraat-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering. Deze directie (DGOBR). Daarbinnen valt de directie Informatiserings beleid (DIR). Deze directie richt zich, behalve op gezamenlijke programma’s in de bedrijfsvoering van de ministeries, ook op de bevordering van de kwaliteit van de I-kolom binnen de ministeries en de kwaliteit van de aansturing van grote ICT-projecten.
 • De Directie Informatiseringsbeleid Rijk van het ministerie van BZK ondersteunt via een website met kennisproducten. Daar worden beschikbare best practices, kennisproducten, toetsen en tools ter ondersteuning van het maken van een projectplan gedeeld.
 • De Directie Informatiseringsbeleid Rijksdienst van BZK is verantwoordelijk voor de realisatie, de borging, het onderhoud en het verder ontwikkelen en toepassen van de rijksbrede architectuur en specifieke architectuurinstrumenten. Voor overheidsorganisaties is het principe ‘pas-toe-of-leg-uit’ voor open standaarden al verplicht volgens het kabinetsbeleid aangaande het Actieplan Nederland Open in Verbinding. BZK is ook verantwoordelijk voor afspraken voor rijksdiensten ten aanzien van het Voorschrift Informatiebeveiliging (VIR), de Baseline Informatiehuishouding Rijksoverheid (samen met de minister van OCW), de DWR (Digitale werkomgeving Rijk) standaarden en het Normenkader Informatiebeveiliging Rijksweb en Haagse Ring.
 • Publicatiedatum2008/06/26
  OrganisatieMinisterie van BZK, DGOBR, Directie Informatiseringsbeleid Rijk (DIR)
  Type BronAfspraak
  StatusVastgesteld
  VertrouwelijkNee
  Externe informatie (t)
 • kamerstuk 26643-121
 • kamerstuk 26643-128
 • Afgeleide relaties

  VertrekpuntRelatieEindpunt

  Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.