Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Vastgesteld door

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstregel
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Forum standaardisatie  +
ICCIO*, d.d. 12 januari 2010 (*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)  +
B
ICBR, d.d. 25 september 2012  +
C
Nationaal Beraad 9 december 2014  +
D
College Standaardisatie  +
College Standaardisatie  +
Forum Standaardisdatie  +
E
Forum standaardisatie  +
G
Forum standaardisatie  +
I
College Standaardisatie  +
College Standaardisatie  +
M
ICCIO*, d.d. 15 december 2009; gemandateerd aan CIO/Directeurenoverleg Modernisering Informatiehuishouding 10/12/2009 (*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)  +
N
College Standaardisatie  +
College Standaardisatie  +
ICCIO*/SIB, d.d. 29 januari 2013 (*: ICCIO is de voorganger van het CIO-Beraad)  +
College Standaardisatie  +
College Standaardisatie  +
O
College Standaardisatie  +
College Standaardisatie  +
College Standaardisatie  +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:17.