Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

NTA 9040

 
Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.

Eigenschappen

IDNTA 9040
BeschrijvingDe Nederlandse Technische afspraak 9040 (NTA 9040) beschrijft afspraken over het koppelvlak waarover informatie wordt uitgewisseld binnen het ondernemingsdossier-concept. De standaard maakt het mogelijk meerdere aanbieders en branches in verschillend tempo en met eigen invulling een ondernemingsdossier te laten starten.

De standaard bestaat uit vier NTA’s. Hiervan zijn de drie die van toepassing zijn op de overheid aangemeld: NTA 9040-1: Regelhulp; NTA 9040-2: Aanvraag en rapportage;

NTA 9040-3: Toezicht;
ToelichtingDe verplichting tot gebruik van deze standaard is komen te vervallen. De standaard is nog toe te passen als sprake is van gegevensuitwisseling met bedrijfsleven via een ondernemingsdossier.
Externe informatiehttps://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/nta9040
Soort standaardPTLU standaard
StatusAfgevoerd
ArchitectuurcomponentUitwisseling
WerkingsgebiedOverheidsbreed
WG BijzonderNVT
InformatiseringsdomeinConnectdiensten
BeheerderNEN
Vastgesteld doorCollege Standaardisatie

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:10.