Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

NTA 9040

 
Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.

Eigenschappen

ID NTA 9040
Beschrijving De Nederlandse Technische afspraak 9040 (NTA 9040) beschrijft afspraken over het koppelvlak waarover informatie wordt uitgewisseld binnen het ondernemingsdossier-concept. De standaard maakt het mogelijk meerdere aanbieders en branches in verschillend tempo en met eigen invulling een ondernemingsdossier te laten starten.

De standaard bestaat uit vier NTA’s. Hiervan zijn de drie die van toepassing zijn op de overheid aangemeld: NTA 9040-1: Regelhulp; NTA 9040-2: Aanvraag en rapportage;

NTA 9040-3: Toezicht;
Toelichting De verplichting tot gebruik van deze standaard is komen te vervallen. De standaard is nog toe te passen als sprake is van gegevensuitwisseling met bedrijfsleven via een ondernemingsdossier.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/nta9040
Soort standaard PTLU standaard
Status Afgevoerd
Architectuurcomponent Uitwisseling
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Beheerder NEN
Vastgesteld door College Standaardisatie

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online