Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

ODF

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID ODF
Beschrijving

ODF is een applicatie- en leveranciersonafhankelijke documentstandaard in de vorm van een XML-schema, gedefinieerd door ISO/IEC 26300:2006, dat kan worden gebruikt door office-applicaties. Het schema is geschikt voor officedocumenten, zoals tekstdocumenten, spreadsheets, grafieken en grafische documenten zoals tekeningen en presentaties, maar het is niet beperkt tot deze soort documenten.

De ODF structuur kan eenvoudig worden geconverteerd naar een PDF/A structuur. ODF bestanden zijn ook beter te indexeren door zoekmachines en daardoor beter te vinden.
Toelichting

Gebruik deze standaard bij implementatie van (office)software waarmee documenten worden gecreëerd of bewerkt met als doel deze uit te wisselen. Dit staat los van het al dan niet gebruiken van open source office software. Alle gangbare office applicaties kunnen ODF bestanden lezen en schrijven.

ODF documenten kunnen afbeeldingen bevatten. Hiervoor zijn de open standaardformaat JPEG of PNG aangewezen.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/odf
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Uitwisseling
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder NVT
Informatiseringsdomein Documentdiensten
Beheerder OASIS
Vastgesteld door College Standaardisatie


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
DWR Rijksportaal Realiseert ODF
OT2010 Realiseert ODF
Rijksoverheid.nl Realiseert ODF
DWR Rijksportaal Voldoet aan ODF
OT2010 Voldoet aan ODF
Rijksoverheid.nl Voldoet aan ODF
EAR Online