Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

OT2010

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

IDOT2010
BeschrijvingOT2010 is het contract dat voorziet in de levering vaste telefonieaansluitingen met het openbare netwerk.
Externe informatiehttps://www.rijkscontracten.nl/contracten/ot2010-vaste-telefonie
ArchitectuurcomponentBeheer
WerkingsgebiedRijksbreed generiek
InformatiseringsdomeinConnectdiensten
Intern - ExternIntern
StatusVastgesteld

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
OT2010Voldoet aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 14:10.