Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

OT2010

 
Bouwsteen.png
Onder Bouwsteen wordt verstaan een voorziening of (service)component die een directe functie vervult in het realiseren van diensten aan burgers of bedrijven of die een rol speelt bij het mogelijk maken van samenwerking tussen overheidsorganen in ketens of netwerken (bron: MARIJ 1.0).

Eigenschappen

ID OT2010
Beschrijving OT2010 is het contract dat voorziet in de levering vaste telefonieaansluitingen met het openbare netwerk.
Externe informatie https://www.rijkscontracten.nl/contracten/ot2010-vaste-telefonie
Architectuurcomponent Beheer
Werkingsgebied Rijksbreed generiek
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Intern - Extern Intern
Status Vastgesteld

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
OT2010 Voldoet aan

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online