Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

IFC

Standaard.png
Een standaard is een afspraak tussen organisaties of afdelingen om in specifieke situaties gebruik te maken van een bepaald voorgedefinieerd formaat of protocol.


Eigenschappen

ID IFC
Beschrijving Industry Foudation Classes (IFC) is een standaard voor uitwisseling van 3D-bouwinformatiemodellen
Toelichting Gebruik de standaard bij implementatie van ICT-systemen die gebruikt worden voor het uitwisselen van 3D modellen van een bouwwerk.
Externe informatie https://www.forumstandaardisatie.nl/standaard/ifc
Soort standaard PTLU standaard
Status Vastgesteld
Architectuurcomponent Uitwisseling
Werkingsgebied Overheidsbreed
WG Bijzonder Bouwdomein
Informatiseringsdomein Connectdiensten
Beheerder buildingSMART
Vastgesteld door College Standaardisatie


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online