Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eigenschap:Externe informatie (t)

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Ja
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Tekstveld voor lange URL's tussen blokhaken
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
D
[[Media:Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid (v1.0).pdf| Document Doelarchitectuur Digitale Duurzaamheid]]  +
[[media:Doelarchitectuur Toegang - Definitief.pdf | Document Doelarchitectuur Toegang]]  +
E
[[Media:Agp 4e- Eindbeeld RIdM.pdf | Eindbeeld RIdM]]  +
*[http://www.tweedekamer.nl/kamerleden/commissies/tcict#TitleLink4 Webpagina van de Tijdelijke Commissie ICT] *[http://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/field_uploads/33326-5-Eindrapport_tcm181-239826.pdf Document Eindrapport] *[https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjr6npzs31x7 Kabinetsreactie op het Eindrapport]   +
*[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-128.html kamerstuk 26643-128] *[[Welkom op de kennisbank van de Enterprise Architectuur Rijksdienst | EAR online]] *[https://www.digitaleoverheid.nl/onderwerpen/nora Website Digitale overheid - NORA] *[http://www.noraonline.nl/wiki/NORA_online NORA online]   +
F
*[[media:Functionele Doelarchitectuur GRC - Definitief.pdf | Document doelarchitectuur GRC]] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-179.html Kamerbrief cloud computing-strategie en cloud first-strategie (kamerstuk 26643-179)] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-157.html Motie van der Burg (kamerstuk 26643-157)]   +
G
*[[Media: Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid 2 0 def pdf.pdf | Document Generiek Waarderingsmodel Rijksoverheid 2.0]] *[http://www.nationaalarchief.nl/actueel/nieuws/generiek-waarderingsmodel-zorgdragers-vervolgopdracht-expertteam Meer informatie bij Nationaal Archief]   +
H
*[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/26643/kst-26643-148?resultIndex=254&sorttype=1&sortorder=8 kamerstuk 26643-148] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-172.html kamerstuk 26643-172] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/26643/kst-26643-211?resultIndex=234&sorttype=1&sortorder=4 kamerstuk 26643-211] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-282-n1 kamerstuk 26643-282-n1] *[https://rijksportaal.overheid-i.nl/onderwerpen/kaders/artikelen/rijksbreed-bedrijfsvoeringsbeleid/ict-beleid-en-informatiehuishouding/beleidskaders-informatisering/handboek-portfoliomanagement-rijk.html Document handboek PFM (via Rijksportaal)]   +
*[[media:20200225 Handreiking App Ontwikkeling en Beheer 3.0 Def-versie inclusief poster.pdf | Handreiking mobiele app ontwikkeling en beheer]] *[[media:20200225 Handreiking App Ontwikkeling en Beheer 3.0 poster.pdf | Overzichtelijke poster bij de handreiking]]   +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31490-119.html kamerstuk 31490-119]  +
I
[[Media:08._C_I-standaardisatieproces_Rijksdienst_bijlage_1.pdf]]  +
[[media:131209_Hillenaar_(CIO_Rijk)_iAtlaspaginas_Informatiefabriek_iRijk_(v1.0)_FINAL.pdf | Afgevoerde (verouderde) versie i-Atlas]]  +
*[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-216.html kamerstuk 26643-216] *[[Rijks ICT Dashboard | Beschrijving van de bouwsteen op EAR online]] *[https://www.rijksictdashboard.nl/ Website Rijks ICT-dashboard]   +
*[http://www.noraonline.nl/wiki/Begrippenkader NORA Begrippenkader]   +
[https://nl.wikipedia.org/wiki/Infrastructuur Infrastructuur op wikipedia]  +
K
*[https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjr6npzs31x7] *[https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vjr6npzs31x7#p2]   +
[http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/04/20/kamerbrief-over-cloud-computing.html]  +
[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-216.html kamerstuk 26643-216]  +
*[https://www.functiegebouwrijksoverheid.nl/mijn-loopbaan/kwaliteitsraamwerk-informatievoorziening-kwiv-test Documentatie Kwaliteitsraamwerk] *[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-216.html kamerstuk 26643-216] *[http://e-cf.nl/over-e-cf/ European-e-Competence-Framework-3.0]   +

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:17.