Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Functionele doelarchitectuur Gesloten Rijkscloud

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDGesloten Rijkscloud (functionele doelarchitectuur)
BeschrijvingIn de functionele doelarchitectuur GRC wordt een beeld geschetst van de GRC en de werking ervan. Dit wordt gedaan aan de hand van verhalen over persona’s.

Op basis van deze verhalen wordt een 15-tal inhoudelijke onderwerpen met bijbehorende 18 uitgangspunten of principes geadresseerd. In de verdere uitwerking en de implementatie van de GRC zullen over de onderwerpen zoals benoemd vervolgvragen naar voren komen. Er zullen dan keuzes gemaakt moeten worden. Bij deze vervolgvragen en keuzes zal rekening moeten worden gehouden met de voor het onderwerp geldende wettelijke kaders en richtlijnen. De GRC heeft een inhoudelijke samenhang met een aantal andere Rijksbrede ontwikkelingen die onderdeel zijn van de I-strategie Rijk of de CRD. Vanuit de 4 geconsolideerde datacenters worden “GRC cloud diensten” geleverd. Dit gebeurt over het Rijksbrede netwerk. Toegang tot de GRC gaat ook via dit netwerk. Vanaf de kantoorwerkplek kan men via dit netwerk ook het publieke internet op. Cloud diensten, zoals Apps, worden gedistribueerd via de RAS. De RAS is onderdeel van de DWR. Gebruikers van de GRC cloud diensten zijn Rijksambtenaren die met een pc, tablet of smartphone gebruik maken van deze diensten. Dit kan vanaf hun werkplek, maar ook bijvoorbeeld vanuit de trein of thuis

De doelarchitectuur GRC is onderdeel van de Enterprise Architectuur rijksdienst (i.o.) en strekt zich daarbinnen uit over alle I-domeinen.
ToelichtingIn 2010 nam de Kamer de motie Van der Burg (26 643, nr. 157) aan waarin het kabinet werd verzocht om een cloudstrategie te ontwikkelen. In april 2011 is de cloudstrategie aan de Kamer aangeboden (26 643, nr. 179). Kern daarvan is de keuze voor een gesloten Rijkscloud (GRC) in eigen beheer die generieke diensten levert binnen de Rijksdienst. Deze voorziening wordt ingericht binnen een eigen beveiligd netwerk en beheerd door een eigen rijksbrede organisatie, zoals aangekondigd in het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst (TK 31 490, nr. 54). De inrichting van de GRC is als maatregel 6 opgenomen in de I-strategie Rijk
Publicatiedatum2013/06/27
Type BronAfspraak
StatusVastgesteld
VertrouwelijkNee
Externe informatie (t)
InformatiseringsdomeinI-domein totaal

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Vaststelling Doelarchitectuur Gesloten Rijkscloud (GRC) (Doel)Geabstraheerd van bronFunctionele doelarchitectuur Gesloten Rijkscloud

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:08.