Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Informatiseringsdienst

Begrip.png


Eigenschappen

Beschrijving Een afgebakende prestatie van een persoon of organisatie (de dienstverlener), met behulp van een informatiesysteem, die voorziet in een behoefte aan informatie vanuit haar omgeving (de afnemers).
Bron Afgeleid (verbijzondering) van begrip Dienst in NORA 3.0.
Externe informatie (t)
Status Geaccepteerd
Gebruik hoofdletters Nee


Elementrelaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
Informatiseringsdienst Is gerelateerd aan


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Informatisering Is gerelateerd aan Informatiseringsdienst
Rijksbreed generiek informatisering domein Is gerelateerd aan Informatiseringsdienst
Virtualisatie en packaging Is gerelateerd aan Informatiseringsdienst
Webhosting Is gerelateerd aan Informatiseringsdienst

In de Generieke I Toets & Advies (GIETA, maar ook in het dagelijks woordgebruik worden in plaats van informatiseringsdienst ook termen gebruikt als informatiedienst, ICT-dienst, voorziening en bouwsteen. Een informatiedienst wordt gedefinieerd als: Een te leveren prestatie m.b.t. verzamelen, opslaan, ontsluiten en/of bewerken van (digitale) informatie. Deze wordt ook wel voorziening genoemd. Een ICT-dienst wordt gedefinieerd als de Combinatie van hardware, software en/of netware die conform de ter zake vereiste functionaliteit, is samengesteld om uitvoering te geven aan één of meer informatiediensten. Een ICT-dienst wordt ook wel bouwsteen of voorziening genoemd. Een bouwsteen wordt gezien als synoniem voor ICT-dienst. Tot slot. Een ICT-product wordt gezien als het resultaat van een ICT-dienst, zijnde een interface tussen gebruikers en computers, die het leveren van informatiediensten ondersteunt.

EAR Online