Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Kabinetsreactie op het Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten

 
Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.

Eigenschappen

IDKabinetsreactie op het Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten
BeschrijvingHet betreft hier de reactie van het kabinet op het op 15 oktober 2014 uitgebracht rapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten.
ToelichtingHet kabinet herkent in de analyse van de Commissie de oorzaken van de ICT problemen bij het Rijk en ziet in de aanbevelingen waardevolle maatregelen om de ICT aanpak te verbeteren. Dit kabinet moet en zal blijven werken aan noodzakelijke vernieuwing door toepassing van ICT. Dat is cruciaal voor Nederland en een voorwaarde voor economische groei en ontwikkeling, zoals door meerdere personen in reactie op het rapport is beklemtoond.3 Wel zal nadrukkelijk worden ingezet op betere beheersing van ICT-projecten. ICT-projecten vergen immers een forse inzet van publieke middelen. Verspilling daarvan moet worden voorkomen. Het kabinet neemt daarom de belangrijke aanbeveling van de commissie over om strenger te toetsen of bij de start van een project aan een aantal cruciale eisen is voldaan. Met de oprichting van een tijdelijk, onafhankelijk Bureau ICT Toetsing (BIT) wordt daaraan invulling gegeven. Het BIT toetst risicovolle projecten en de uitkomst van deze toets wordt openbaar. De verantwoordelijkheid voor de projecten blijft vallen onder de desbetreffende Minister
Publicatiedatum2015/02/05
OrganisatieBZK
Type BronOverig
StatusAfgevoerd
VertrouwelijkNee
Externe informatie (t)
InformatiseringsdomeinI-domein totaal

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

Deze pagina is geïntegreerd met Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:09.