Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten

Icoon Beleidsbron.png
Een bron betreft voor EAR een document, boek, internetpagina of anderszins met vastgestelde en/of algemeen geaccepteerde informatie die de EAR toepast.


Eigenschappen

ID Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten
Beschrijving

Dit onderwerp omvat:

  • Het eindrapport van het parlementaire onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid zoals dat op 15 oktober 2014 door de tijdelijke commissie ICT (Commissie Elias) aan de TK is aangeboden op grond van de haar op 5 juli 2012 gegeven opdracht (33 326, nr. 1).
  • En de reactie van het kabinet op het rapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten.
Toelichting

De centrale onderzoeksvragen betroffen:

  1. Wat zijn behaalde en misgelopen maatschappelijke effecten, in kwantitatieve en kwalitatieve zin, die ontstaan zijn door de vormgeving en uitvoering van informatieprocessen en -stromen van de overheid door middel van ICT, met name met betrekking tot de sturing, het ontwerp, de aanbesteding, de uitvoering en het beheer (inclusief kosten, beveiliging en privacy)? Wat zijn relevante voorbeelden van ICT-projecten in landen die vergelijkbaar zijn met Nederland op dit gebied.
  2. Op welke wijze heeft de overheid (bewindspersonen, topambtenaren) haar sturende en opdrachtgevende rol ingevuld bij de vormgeving van informatieprocessen en -stromen met het oog op de te bereiken maatschappelijke effecten uitgevoerd? Op welke wijze heeft de Tweede Kamer bij de controle op de beoogde maatschappelijke effecten en de vormgeving van de informatieprocessen en -stromen van de overheid door middel van ICT haar controlerende rol uitgevoerd?
Publicatiedatum 2014-10-15
Organisatie BZK
Type Bron Overig
Status Geaccepteerd
Vertrouwelijk Nee
Externe informatie (t)
Informatiseringsdomein I-domein totaal


Elementrelaties

Eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten legt geen relaties naar andere elementen.


Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
EAR Online