Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Eigenschap:Cluster

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
String
Geldige waarden
:
Dienstenaanbod, Standaard oplossingen, Kanalen, Informatie, Vraaggerichtheid naar een hoger plan, Sturing en verantwoordelijkheid, Betrouwbaarheid
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Radiobutton
Initiële waarde
:
Dienstenaanbod
Verplicht veld
:
Toelichting op formulier
:
Het cluster van een principe conform NORA 3.0
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
A
Vraaggerichtheid naar een hoger plan  +
Sturing en verantwoordelijkheid  +
Vraaggerichtheid naar een hoger plan  +
B
Sturing en verantwoordelijkheid  +
Vraaggerichtheid naar een hoger plan  +
C
D
Sturing en verantwoordelijkheid  +
E
Sturing en verantwoordelijkheid  +
G
Standaard oplossingen  +
Standaard oplossingen  +
I
Het verzoek wordt verwerkt en kan even duren. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "Dienstenaanbod", "Standaard oplossingen", "Kanalen", "Informatie", "Vraaggerichtheid naar een hoger plan", "Sturing en verantwoordelijkheid", "Betrouwbaarheid" ] } }

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jun 2019 om 15:16.