Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

De dienstverlener voldoet aan de norm (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraak nora:De dienstverlener voldoet aan de norm
Type Afgeleid principe
Stelling De dienstverlener draagt zelf de consequenties wanneer de dienst afwijkt van afspraken en standaarden.
Versie 2016-06-15 13:26:16
Beschrijving
Toelichting rationale Afnemers die zich houden aan de afspraak of norm, mogen niet de dupe worden van dienstverleners die zich daar niet aan houden. De dienstverlener is in dat geval verantwoordelijk voor aanvullende voorzieningen om aan de norm te kunnen voldoen. Wanneer dat niet lukt, is de dienstverlener verantwoordelijk voor additionele kosten bij de afnemer.
Realiseert Standaard (Basisprincipe) (NORA),Betrouwbaar (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties
  • Voor de dienst is vastgesteld aan welke normen en standaarden deze moet voldoen.
  • De opzet van de dienst is in overeenstemming met deze normen en standaarden. Afwijkingen van de norm zijn geïdentificeerd.
  • Voor alle afwijkingen zijn voorzieningen getroffen.
Cluster Sturing en verantwoordelijkheid
Architectuurlaag Bedrijfsarchitectuur
Architectuurdomein Processen
ID AP29
Toepassingsgebied Generiek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA
EAR Online