Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Betrouwbaar (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraak nora:Betrouwbaar
Type Basisprincipe
Stelling Afnemers kunnen erop vertrouwen dat de dienstverlener zich aan afspraken houdt.
Versie 2016-06-10 09:41:50
Beschrijving De beschikbaarheid en de kwaliteit van diensten voldoen aan vooraf bepaalde normen. Aangeboden informatie dient bijvoorbeeld juist, authentiek, actueel en volledig te zijn. Processen zijn zodanig ingericht dat dit is gegarandeerd en monitoring van het kwaliteitsniveau plaatsvindt.
Toelichting rationale Willen diensten voor de afnemer bruikbaar zijn, dan moeten ze betrouwbaar zijn. Vooral ketendiensten moeten daarop kunnen vertrouwen, omdat de mate van betrouwbaarheid mede de kwaliteit van hun eigen dienstverlening bepaalt. Als normen bij herhaling worden geschonden, raken afnemers geïrriteerd, gaan ze klagen en haken ze uiteindelijk af.
Realiseert
Realisaties Afspraken vastgelegd (NORA), Baseline kwaliteit diensten (NORA), Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid (NORA), De dienstverlener voldoet aan de norm (NORA), Doelbinding (AP) (NORA), Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal (NORA), Sturing kwaliteit op het hoogste niveau (NORA), Uitgangssituatie herstellen (NORA), Uitwisseling berichten onweerlegbaar (NORA), Verantwoording besturing kwaliteit (NORA)
Toelichting implicaties Overheidsorganisaties onderzoeken welke kwaliteit voor de afnemers voldoende is. Deze wordt als norm vastgesteld en bekendgemaakt. Vervolgens worden er processen ingericht om de norm te handhaven en wordt er gerapporteerd over de behaalde resultaten. Waar de kwaliteit kan variëren, wordt bij de informatie vermeld wat het actuele kwaliteitsniveau is (bijvoorbeeld wanneer de informatie voor het laatst is gecontroleerd).
Cluster
Architectuurlaag
Architectuurdomein
ID BP09
Toepassingsgebied Generiek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA
EAR Online