Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Uitgangssituatie herstellen (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraak nora:Uitgangssituatie herstellen
Type Afgeleid principe
Stelling Wanneer de levering van een dienst mislukt, wordt de uitgangssituatie hersteld
Versie 2016-06-15 13:29:14
Beschrijving
Toelichting rationale Afnemers verwachten niet benadeeld te worden wanneer een dienstverleningsproces door menselijke- of systeemfouten niet voltooid kan worden. De dienstverlener treft voorzieningen om een verstoorde dienstverlening te herstellen en te continueren. Wanneer de levering van een dienst geheel mislukt, wordt de uitgangssituatie hersteld. De al uitgevoerde stappen in de verlening van de dienst worden dan teruggedraaid. Voor alle duidelijkheid: dit principe heeft géén betrekking op situaties waarin de dienstverlener rechtmatig besluit om de dienst niet te leveren of een aanvraag buiten behandeling te stellen.
Realiseert Betrouwbaar (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties
  • Voor alle diensten zijn herstellende maatregelen gedefinieerd voor het geval de levering mislukt.
  • Voor iedere dienst is bepaald wie verantwoordelijkheid draagt voor communicatie en herstel richting de afnemer.
  • Het volledige proces van voortbrenging van de dienst en de bijdrage van alle partijen daarin, is op elk moment traceerbaar.
  • Verwerkingen zijn herstelbaar.
Cluster Betrouwbaarheid
Architectuurlaag Technische architectuur
Architectuurdomein Gegevensopslag
ID AP36
Toepassingsgebied Generiek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA
EAR Online