Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Sturing kwaliteit op het hoogste niveau (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraak nora:Sturing kwaliteit op het hoogste niveau
Type Afgeleid principe
Stelling Sturing op de kwaliteit van de dienst is verankerd op het hoogste niveau van de organisatie
Versie 2016-06-15 13:28:25
Beschrijving
Toelichting rationale De verankering van de kwaliteitssturing op het hoogste niveau, is voor afnemers een voorwaarde voor vertrouwen in de dienst. De kwaliteit van de dienst wordt namelijk mede bepaald door de kwaliteit en samenhang van het gehele dienstenportfolio, de bedrijfsvoering van de organisatie en het toezicht op de kwaliteit van de tactische sturing. Deze zaken overstijgen de span of control van een individuele lijn- of programmamanager en zijn alleen op het strategische niveau van de organisatie aan te sturen.
Realiseert Betrouwbaar (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties De hoogst verantwoordelijke binnen de organisatie is verantwoordelijk voor en legt verantwoording af over:
  • het voor de dienst relevante kwaliteitsbeleid en de wijze van monitoring van de kwaliteit
  • de geleverde prestaties
  • naleving van afspraken met afnemers.
Cluster Sturing en verantwoordelijkheid
Architectuurlaag Bedrijfsarchitectuur
Architectuurdomein Organisatie
ID AP32
Toepassingsgebied Generiek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA
EAR Online