Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Doelbinding (AP) (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraaknora:Doelbinding (AP)
TypeAfgeleid principe
StellingHet doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.
Versie2016-06-15 13:20:15
Beschrijving
Toelichting rationaleAfnemers verwachten dat dienstverleners hun gegevens niet misbruiken. Bij hergebruik van informatie beoordeelt de dienstverlener daarom steeds of het doel van het hergebruik, verenigbaar is met het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Hoe dichter die twee doelen bij elkaar liggen (of hoe meer ze verwant zijn), hoe groter de kans dat hergebruik mogelijk is. Vertrouwelijkheid van gegevens beperkt de ruimte voor hergebruik in sterke mate. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt dat persoonsgegevens alleen verwerkt mogen worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld en vervolgens worden gebruikt, is bepalend voor de hoeveelheid en de soort informatie die mag worden gedeeld.
RealiseertVertrouwelijk (NORA) Betrouwbaar (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties
  • Op basis van de meta-informatie kan worden vastgesteld wat de oorspronkelijke reden is van het verzamelen van de informatie.
  • Het doel waarvoor informatie wordt uitgevraagd, is vastgelegd en getoetst door bevoegde instanties.
  • In samenwerkingsrelaties is vooraf bepaald wat het gemeenschappelijke doel van de samenwerking is en of alle deelnemers in het kader hiervan informatie mogen delen, bijvoorbeeld over personen.
ClusterInformatie
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ArchitectuurdomeinInformatieuitwisseling
IDAP15
ToepassingsgebiedGeneriek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 aug 2016 om 04:07.