Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Vertrouwelijk (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraaknora:Vertrouwelijk
TypeBasisprincipe
StellingAfnemers kunnen erop vertrouwen dat informatie niet wordt misbruikt.
Versie2016-06-10 09:41:46
BeschrijvingDe dienstverlener garandeert dat informatie alleen toegankelijk is voor bevoegde personen en alleen wordt gebruikt voor het doel waarmee zij is verzameld. Dit principe geldt niet alleen voor informatie over personen, maar ook voor informatie over bedrijven en de overheid zelf. Zo kunnen bedrijfsgegevens waaruit investeringsbeslissingen zijn af te leiden interessant zijn voor de concurrentie. Informatie over overheidsgebouwen kan interessant zijn voor terroristen.
Toelichting rationaleVertrouwelijkheid is een essentieel kenmerk van de relatie tussen afnemer en dienstverlener. Alleen wanneer afnemers daarop kunnen vertrouwen, zullen ze bereid zijn de dienst te gebruiken en informatie te verstrekken.
Realiseert
RealisatiesControle op juistheid volledigheid en tijdigheid (NORA), Doelbinding (AP) (NORA), Identificatie authenticatie en autorisatie (NORA), Identificatie informatie-objecten (NORA), Informatiebeveiliging door zonering en filtering (NORA)
Toelichting implicatiesEr worden maatregelen genomen om te voorkomen dat gegevens ongeautoriseerd worden gebruikt. Gebouwen en systemen worden beveiligd tegen onbevoegden en malafide software. Ook wordt voorkomen dat eigen medewerkers toegang krijgen tot informatie die niet voor hen is bedoeld. Registratie van handelingen maakt het mogelijk om te controleren of er sprake is van schending van vertrouwelijkheid.
Cluster
Architectuurlaag
Architectuurdomein
IDBP08
ToepassingsgebiedGeneriek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 aug 2016 om 04:08.