Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Vertrouwelijk (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraak nora:Vertrouwelijk
Type Basisprincipe
Stelling Afnemers kunnen erop vertrouwen dat informatie niet wordt misbruikt.
Versie 2016-06-10 09:41:46
Beschrijving De dienstverlener garandeert dat informatie alleen toegankelijk is voor bevoegde personen en alleen wordt gebruikt voor het doel waarmee zij is verzameld. Dit principe geldt niet alleen voor informatie over personen, maar ook voor informatie over bedrijven en de overheid zelf. Zo kunnen bedrijfsgegevens waaruit investeringsbeslissingen zijn af te leiden interessant zijn voor de concurrentie. Informatie over overheidsgebouwen kan interessant zijn voor terroristen.
Toelichting rationale Vertrouwelijkheid is een essentieel kenmerk van de relatie tussen afnemer en dienstverlener. Alleen wanneer afnemers daarop kunnen vertrouwen, zullen ze bereid zijn de dienst te gebruiken en informatie te verstrekken.
Realiseert
Realisaties Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid (NORA), Doelbinding (AP) (NORA), Identificatie authenticatie en autorisatie (NORA), Identificatie informatie-objecten (NORA), Informatiebeveiliging door zonering en filtering (NORA)
Toelichting implicaties Er worden maatregelen genomen om te voorkomen dat gegevens ongeautoriseerd worden gebruikt. Gebouwen en systemen worden beveiligd tegen onbevoegden en malafide software. Ook wordt voorkomen dat eigen medewerkers toegang krijgen tot informatie die niet voor hen is bedoeld. Registratie van handelingen maakt het mogelijk om te controleren of er sprake is van schending van vertrouwelijkheid.
Cluster
Architectuurlaag
Architectuurdomein
ID BP08
Toepassingsgebied Generiek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA
EAR Online