Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Identificatie informatie-objecten (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraak nora:Identificatie informatie-objecten
Type Afgeleid principe
Stelling Informatieobjecten zijn uniek geïdentificeerd
Versie 2016-06-30 09:29:30
Beschrijving
Toelichting rationale Voor diensten die het resultaat zijn van samenwerking tussen dienstverleners, is het een vereiste dat eenduidig naar informatie-objecten kan worden verwezen. Daartoe moeten zij uniek geïdentificeerd zijn. Zo is duidelijk om welk informatie-object het gaat. Met de identificatie moet het mogelijk zijn om het informatie-object, ook na verloop van tijd, terug te vinden of te reproduceren.
Realiseert Vertrouwelijk (NORA),Vindbaar (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties [[Toelichting implicaties::* Betrokken dienstverleners gebruiken dezelfde identificatiemethode, bijvoorbeeld een Uniforme Resource Indicator (URI
  • informatie-objecten worden beheerd.
  • Bij gebundelde diensten maken dienstverleners afspraken over de informatieobjecten die hierin een rol spelen.]]
Cluster Informatie
Architectuurlaag Technische architectuur
Architectuurdomein Gegevensopslag
ID AP16
Toepassingsgebied Generiek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA
EAR Online