Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Identificatie informatie-objecten (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraaknora:Identificatie informatie-objecten
TypeAfgeleid principe
StellingInformatieobjecten zijn uniek geïdentificeerd
Versie2016-06-30 09:29:30
Beschrijving
Toelichting rationaleVoor diensten die het resultaat zijn van samenwerking tussen dienstverleners, is het een vereiste dat eenduidig naar informatie-objecten kan worden verwezen. Daartoe moeten zij uniek geïdentificeerd zijn. Zo is duidelijk om welk informatie-object het gaat. Met de identificatie moet het mogelijk zijn om het informatie-object, ook na verloop van tijd, terug te vinden of te reproduceren.
RealiseertVertrouwelijk (NORA) Vindbaar (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties[[Toelichting implicaties::* Betrokken dienstverleners gebruiken dezelfde identificatiemethode, bijvoorbeeld een Uniforme Resource Indicator (URI
  • informatie-objecten worden beheerd.
  • Bij gebundelde diensten maken dienstverleners afspraken over de informatieobjecten die hierin een rol spelen.]]
ClusterInformatie
ArchitectuurlaagTechnische architectuur
ArchitectuurdomeinGegevensopslag
IDAP16
ToepassingsgebiedGeneriek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 aug 2016 om 04:07.