Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Afspraken vastgelegd (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraak nora:Afspraken vastgelegd
Type Afgeleid principe
Stelling Dienstverlener en afnemer hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienst
Versie 2016-06-15 13:24:59
Beschrijving
Toelichting rationale Hoe bescheiden of bedrijfskritisch een dienst ook is: voor alle diensten gelden leveringsvoorwaarden en kwaliteitscriteria. Afspraken hierover zorgen ervoor dat dienstverlener en afnemer weten waar zij aan toe zijn en elkaar kunnen vertrouwen. Bij bedrijfskritische diensten kan het noodzakelijk zijn om afspraken schriftelijk vast te leggen (bijvoorbeeld in een SLA). Bij minder kritische diensten kunnen leveringsvoorwaarden en kwaliteitscriteria als basis voor een stilzwijgende afspraak volstaan.
Realiseert Betrouwbaar (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties
  • De dienst is nauwkeurig beschreven.
  • Hierbij is bepaald wie de afnemers zijn, wat zij mogen verwachten en wat de voorwaarden voor levering zijn.
  • De dienst wordt verleend nadat de afnemer akkoord is gegaan met de voorwaarden. Wanneer het op praktische bezwaren stuit om met iedere afnemer afzonderlijk afspraken te maken, kan de dienstverlener deze afspraken maken met een vertegenwoordiger van de afnemers.*Bij bedrijfskritische diensten of diensten met een zeer vertrouwelijk karakter wordt het akkoord en de inhoud daarvan schriftelijk vastgelegd.
  • Bij bedrijfskritische diensten of diensten met een zeer vertrouwelijk karakter is het akkoord en de inhoud daarvan schriftelijk vastgelegd. Denk hierbij aan Service Level Agreements (SLA) en Gegevens Levering Overeenkomsten (GLO).
Cluster Sturing en verantwoordelijkheid
Architectuurlaag Bedrijfsarchitectuur
Architectuurdomein Producten en Diensten
ID AP28
Toepassingsgebied Generiek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA
EAR Online