Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Verantwoording besturing kwaliteit (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraak nora:Verantwoording besturing kwaliteit
Type Afgeleid principe
Stelling De dienstverlener legt verantwoording af over de mate van control, in overleg met de afnemer.
Versie 2016-06-21 14:52:10
Beschrijving
Toelichting rationale Afnemers vragen overheidsorganisaties om transparantie ten aanzien van de geleverde kwaliteit en de sturing daarop. De directie legt over deze sturing verantwoording af en geeft aan of zij 'in control' is. Daarmee geeft de directie aan greep te hebben op de sturing van de kwaliteitsborging van de dienstverlening. In overleg met afnemers bepaalt de dienstverlener de wijze van toetsing van de verantwoording van de directie. In het geval van bedrijfskritische diensten kan gekozen worden voor een onafhankelijke toetsing.
Realiseert Transparant (NORA),Betrouwbaar (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties
  • In overleg met afnemers is de wijze van verantwoording en vorm van toetsing vastgesteld.
  • PDCA-cycli op strategisch en tactisch niveau zijn ingericht.
  • De baseline kwaliteit is vastgesteld.
  • De naleving van de baseline en aanvullende kwaliteitsmaatregelen zijn gecontroleerd.
  • De directie legt verantwoording af.
  • De verantwoording en bijbehorende toetsingsrapportages zijn toegankelijk voor afnemers (voor zover dit geen risico's oplevert voor de informatiebeveiliging).
Cluster Sturing en verantwoordelijkheid
Architectuurlaag Bedrijfsarchitectuur
Architectuurdomein Organisatie
ID AP34
Toepassingsgebied Generiek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA
EAR Online