Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraak nora:Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal
Type Afgeleid principe
Stelling Het resultaat van de dienst is gelijkwaardig, ongeacht het kanaal waarlangs de dienst wordt aangevraagd of geleverd.
Versie 2016-06-21 14:51:39
Beschrijving
Toelichting rationale Afnemers verwachten een gelijkwaardig resultaat, dat niet negatief beïnvloed wordt door hun kanaalkeuze. Het mag dus voor het resultaat van de dienst geen verschil uitmaken of deze bijvoorbeeld per mail of per telefoon is aangevraagd. De geleverde informatie is in alle gevallen hetzelfde, ongeacht de plaats of medewerker die deze informatie levert. Diensten waarvoor dit principe niet op gaat, zijn diensten waarvan de geleverde prestatie in hoge mate bepaald wordt door het gekozen kanaal. Denk hierbij aan de interactiviteit die eigen is aan persoonlijk contact, of het vermogen om in real-time geoinformatie weer te geven in websites.
Realiseert Betrouwbaar (NORA),Toegankelijk (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties
  • Alle relevante (klantcontact)informatie is beschikbaar voor de medewerkers aan het loket.
  • De dienstverlener kan altijd beschikken over het klantbeeld (zie definitie) en alle relevante contactinformatie met de klant, ongeacht het kanaal waarover de communicatie is en /of wordt gevoerd.
  • Op alle kanalen is dezelfde informatie beschikbaar, uit één bron.
  • Verwerking en intake zijn losgekoppeld: afhandeling van aanvragen kan onafhankelijk van het kanaal gebeuren waarlangs het verzoek binnen komt.
  • De mogelijke wisselingen tussen de kanalen zijn beschreven, zodat de afnemer op verschillende contactmomenten verschillende kanalen kan kiezen.
  • Informatie over de kanaalkeuze, per contactmoment is als meta-informatie vastgelegd.
Cluster Kanalen
Architectuurlaag Technische architectuur
Architectuurdomein Netwerk
ID AP11
Toepassingsgebied Generiek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA
EAR Online