Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Diensten vullen elkaar aan (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraak nora:Diensten vullen elkaar aan
Type Afgeleid principe
Stelling De dienst vult andere diensten aan en overlapt deze niet
Versie 2016-06-15 13:14:00
Beschrijving
Toelichting rationale Diensten moeten vanuit het perspectief van de afnemer meerwaarde hebben ten opzichte van andere diensten. Dit draagt bij aan de eenduidigheid en vindbaarheid van diensten en voorkomt verwarring. Daarnaast draagt het terugdringen van overlap bij aan efficiency binnen de overheid. Het stelt dienstverleners in staat om te excelleren in een beperkter pakket van diensten. Het is van groot belang dat individuele organisaties zélf verantwoordelijkheid nemen voor het aanbieden van 'unieke' diensten, omdat een organisatie overstijgende regie op diensten niet altijd bestaat. Wanneer blijkt dat elders een zelfde of overlappende dienst wordt aangeboden, dwingt dit de dienstverlener om afstemming te zoeken met de andere aanbieder en de dienst van opzet te veranderen.
Realiseert Gebundeld (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties De dienst:
  • is beschreven
  • de opzet is afgestemd met dienstverleners van verwante diensten om overlap en dubbel werk te voorkomen
  • sluit aan op de verwante diensten.
Cluster Dienstenaanbod
Architectuurlaag Bedrijfsarchitectuur
Architectuurdomein Producten en Diensten
ID AP03
Toepassingsgebied Generiek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA
EAR Online