Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Automatische dienstverlening (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraak nora:Automatische dienstverlening
Type Afgeleid principe
Stelling De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.
Versie 2016-06-21 14:50:26
Beschrijving
Toelichting rationale Het gebruik en gemak van de dienst neemt toe wanneer deze geleverd wordt zodra er een signaal is dat een afnemer behoefte heeft aan de dienst. De afnemer hoeft in dit geval de dienst niet zelf aan te vragen. Dergelijke signalen kunnen ook van andere organisaties afkomstig zijn. Veel signalen zijn locatiegebonden. Overigens heeft dit principe niet alleen betrekking op ICT: ook medewerkers kunnen 'automatisch', volgens afspraken en protocollen handelen.
Realiseert Proactief (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties Per dienst is bepaald :
  • of automatische verstrekking gewenst is
  • de invulling van de automatische verstrekking
  • welke signalen (ook van andere organisaties) de dienstverlening in gang zetten. De dienstverlener deelt daartoe klantcontactinformatie met andere dienstverleners. Juridische en praktische implicaties hiervan zijn onderzocht.
Cluster Vraaggerichtheid naar een hoger plan
Architectuurlaag Bedrijfsarchitectuur
Architectuurdomein Producten en Diensten
ID AP23
Toepassingsgebied Generiek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA
EAR Online