Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Bundeling van diensten (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraak nora:Bundeling van diensten
Type Afgeleid principe
Stelling De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.
Versie 2016-06-15 13:22:44
Beschrijving
Toelichting rationale Door bundeling van diensten nemen gebruiksgemak en meerwaarde voor afnemers toe: waar voorheen meerdere aanvragen nodig waren, kan nu met één aanvraag worden volstaan. Dienstverleners kunnen kosten en energie delen, bijvoorbeeld in de front office.

Veel diensten kunnen worden samengesteld door informatie logisch te combineren. Zo kan op basis van de locatie een grote hoeveelheid ruimtelijke overheidsinformatie gebundeld worden aangeboden. Een dienst moet op verschillende manieren, momenten en in verschillende combinaties gebundeld kunnen worden.

Voor de duidelijkheid: hier wordt over bundeling gesproken als verschillende organisaties voor een eigen dienst in de bundel verantwoordelijk zijn. Zodra één organisatie deze verantwoordelijkheid van de andere organisaties overneemt is er sprake van een nieuwe (samengestelde) dienst.
Realiseert Gebundeld (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties
  • De aanbod- en vraagzijde van de markt zijn in kaart gebracht:
    • doelgroepen en hun perspectief
    • aanverwante diensten en dienstverleners
  • Afstemming is gezocht met de andere relevante (overheids)dienstverleners
  • De dienst wordt (vanuit perspectief van de afnemer) gebundeld aangeboden met een of meer diensten van andere organisaties
Cluster Vraaggerichtheid naar een hoger plan
Architectuurlaag Bedrijfsarchitectuur
Architectuurdomein Producten en Diensten
ID AP21
Toepassingsgebied Generiek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA
EAR Online