Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

Gebruik open standaarden (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraak nora:Gebruik open standaarden
Type Afgeleid principe
Stelling De dienst maakt gebruik van open standaarden
Versie 2016-08-15 09:45:17
Beschrijving
Toelichting rationale Het gebruik van open standaarden bevordert de interoperabiliteit, bijvoorbeeld in het berichtenverkeer. Open standaarden kunnen door alle partijen vrijelijk worden gebruikt. Er zijn geen door private partijen afgedwongen beperking aan het gebruik.
Realiseert Standaard (Basisprincipe) (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties [[Toelichting implicaties::* Met afnemers zijn afspraken gemaakt over de te gebruiken open standaarden. Hierbij wordt tijdig geanticipeerd op de ontwikkeling van de open standaarden
  • Volgens (open) standaarden zijn beschreven:
    • de interactieprocessen
    • het berichtenverkeer
    • Applicatieportfolio
  • Organisaties werken volgens een open standaard voor procesmodellering die door alle samenwerkende partijen op uniforme wijze wordt toegepast. De gekozen open standaard is bepalend voor de keuze van modelleersystemen die deze standaard ondersteunen.
Een overzicht van vastgestelde open standaarden waarvoor het 'pas toe - of leg uit' - regime geldt, is te vinden op https://www.forumstandaardisatie.nl/thema/open-standaarden]]
Cluster Standaard oplossingen
Architectuurlaag Informatiearchitectuur
Architectuurdomein Berichten en Gegevens
ID AP08
Toepassingsgebied Generiek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA
EAR Online