Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl


De EAR wordt opgevolgd door de RORA (RijksOverheid Referentie Architectuur), hier vindt u meer informatie over de RORA.

Gebruik open standaarden (NORA)


Lokale duiding

Relatie(s) met NORA
Realiseert
Realisaties'NORA logo.png
Uitspraaknora:Gebruik open standaarden
TypeAfgeleid principe
StellingDe dienst maakt gebruik van open standaarden
Versie2016-08-15 09:45:17
Beschrijving
Toelichting rationaleHet gebruik van open standaarden bevordert de interoperabiliteit, bijvoorbeeld in het berichtenverkeer. Open standaarden kunnen door alle partijen vrijelijk worden gebruikt. Er zijn geen door private partijen afgedwongen beperking aan het gebruik.
RealiseertStandaard (Basisprincipe) (NORA)
Realisaties
Toelichting implicaties[[Toelichting implicaties::* Met afnemers zijn afspraken gemaakt over de te gebruiken open standaarden. Hierbij wordt tijdig geanticipeerd op de ontwikkeling van de open standaarden
  • Volgens (open) standaarden zijn beschreven:
    • de interactieprocessen
    • het berichtenverkeer
    • Applicatieportfolio
  • Organisaties werken volgens een open standaard voor procesmodellering die door alle samenwerkende partijen op uniforme wijze wordt toegepast. De gekozen open standaard is bepalend voor de keuze van modelleersystemen die deze standaard ondersteunen.
Een overzicht van vastgestelde open standaarden waarvoor het 'pas toe - of leg uit' - regime geldt, is te vinden op https://www.forumstandaardisatie.nl/thema/open-standaarden]]
ClusterStandaard oplossingen
ArchitectuurlaagInformatiearchitectuur
ArchitectuurdomeinBerichten en Gegevens
IDAP08
ToepassingsgebiedGeneriek
Deze informatie is overgenomen uit de NORA

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 23 aug 2016 om 04:07.